Trắc nghiệm online

Trắc nghiệm online là một phương pháp đánh giá tri thức và thành quả học tập đã và đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Phương pháp này có nhiều ưu điểm, đặc biệt nó cho phép sử dụng các thành quả của thống kê toán học và tin học để tăng tính chính xác và khách quan, tăng tốc độ làm đề thi, giảm bớt những yếu tố tiêu cực trong thi cử, sát hạch, kiểm tra.

Lợi ích của thi trắc nghiệm Online

  • Soạn câu hỏi trắc nghiệm cho từng bài học.
  • Có thể tùy biến nhiều dạng câu hỏi (trắc nghiệm chọn 1 đáp án, nhiều đáp án, nhập câu trả lời) cho 1 bài thi.
  • Cấu hình điểm tương ứng cho từng câu hỏi
  • Thiết lập thời gian cho bài thi trắc nghiệm.
  • Hiện kết quả cho học viên ngay sau khi học viên hoàn thành bài thi của mình.

 Danh sách câu hỏi

 

Thi trắc nghiệm

 

Kết quả thi

 

Gửi email đến support@teamcrop.com để được sử dụng MIỄN PHÍ hệ thống Trắc nghiệm Online ngay hôm nay.