Tổng đài điện thoại - Callcenter

Call center là các nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc trong một hệ thống chăm sóc khách hàng hiện đại thông qua kênh truyền thông thoại.

Lợi ích của Call Center

  • Tiếp nhận đơn đặt hàng thông qua đa kênh tương tác cho các Doanh nghiệp.
  • Giải đáp thông tin – xử lý khiếu nại.
  • Xử lý hồ sơ khách hàng nhanh chóng.
  • Là kênh thông tin chính thống của Doanh nghiệp – Tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ các vấn đề của khách hàng một cách chuyên nghiệp, kịp thời và thống nhất.
  • Khai thác tối đa lợi ích từ hệ thống quản trị khách hàng (CRM) trong việc xây dựng Chiến lược Dịch vụ khách hàng, biến Dịch vụ thành lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Doanh nghiệp.
  • Xây dựng và quản trị mối quan hệ với khách hàng một cách chuyên nghiệp và có hệ thống, từ đó tăng sự thoả mãn và lòng trung thành của khách hàng
  • Biến Dịch vụ khách hàng thành Trung tâm sản sinh lợi nhuận, hỗ trợ đắc lực cho Sales & Marketing trong việc duy trì và tăng trưởng doanh thu.

 

Thông tin khách hàng

 

Đang thực hiện cuộc gọi đến khách hàng

 

Trò chuyện với khách hàng

 

Khách hàng gọi đến

 

Lịch sử các cuộc gọi

 

Thống kê báo cáo cuộc gọi