Ticket hỗ trợ

Ticket (tạm dịch: Vé yêu cầu) là một yêu cầu phát sinh của khách hàng bên ngoài hoặc trong nội bộ tổ chức (đó có thể là câu hỏi, một vấn đề, sự việc, hoặc khiếu nại…) gửi đến công ty bạn. Khi số lượng các ticket ngày càng tăng lên đòi hỏi cần phải có hệ thống để tiếp nhận, gán trách nhiệm, theo dõi và quản lý chặt chẽ giúp giải quyết các ticket nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn và Teamcrop sẽ giúp bạn làm điều đó. 

Lợi ích

  • Quản lý nhiều kênh liên hệ tập trung chỉ trong 1 giao diện phần mềm.
  • Tiếp nhận, sàng lọc, phân loại, phân phối các yêu cầu đến đúng bộ phận phụ trách nhanh chóng và đầy đủ.
  • Gán trách nhiệm cho từng người và xử lý vấn đề khi được gán.
  • Theo dõi trạng thái xử lý của ticket.
  • Tìm kiếm một ticket nhanh chóng.
  • Lọc theo những ticket ưu tiên và cần phải xử lý cấp bách.
  • Hệ thống tự động với các thiết lập về quy tắc chuyển giao, xử lý, báo cáo, theo dõi để đảm bảo những yêu cầu luôn được xử lý một cách hiệu quả.
  • Làm hài lòng khách hàng về mặt thời gian, trở thành nơi tin cậy trong và xây dựng thương hiệu mạnh.