Tích hợp Shopify

Nhằm mang đến cho các chủ cửa hàng một giải pháp bán hàng đồng bộ, hiệu quả. Teamcrop đã tích hợp kết nối với  website bán hàng Shopify để giúp cho các chủ cửa hàng có thể đồng bộ danh sách sản phẩm, tồn kho từ Teamcrop lên website bán hàng của bạn tại Shopify và đồng thời đồng bộ đơn hàng từ Shopify về Teamcrop để xử lý tất cả đơn hàng tại một nơi khi có đơn hàng phát sinh từ  website bán hàng Shopify của bạn.

 

Lợi ích

  • Tích hợp đơn giản và nhanh chóng chưa đầy 1 phút.
  • Tự động đồng bộ đơn hàng về Teamcrop khi có đơn hàng mới trên website.
  • Đồng bộ sản phẩm, tồn kho từ Teamcrop lên website.
  • Có thể tích hợp nhiều website bán hàng của bạn từ Shopify vào Teamcrop.
  • Tất cả đơn hàng đổ về một nơi tại Teamcrop để bạn xử lý nhanh chóng. Không còn phải xử lý từng đơn trên từng website.

 

Cấu hình tích hợp Website của bạn trên Shopify

 

Thiết lập cửa hàng và nguồn để lưu đơn hàng đồng bộ về Teamcrop

 

Import sản phẩm từ Website của bạn về Teamcrop khi lần đầu tiên tích hợp 

 

 

Đồng bộ sản phẩm và tồn kho từ Teamcrop lên Website của bạn