Tích hợp Haravan

Nhằm mang đến cho các chủ cửa hàng một giải pháp bán hàng đồng bộ, hiệu quả. Teamcrop đã tích hợp kết nối với  website bán hàng Haravan để giúp cho các chủ cửa hàng có thể đồng bộ danh sách sản phẩm, tồn kho từ Teamcrop lên website bán hàng của bạn tại Haravan và đồng thời đồng bộ đơn hàng từ Haravan về Teamcrop để xử lý tất cả đơn hàng tại một nơi khi có đơn hàng phát sinh từ  website bán hàng Haravan của bạn.

 

Lợi ích

  • Tích hợp đơn giản và nhanh chóng chưa đầy 1 phút.
  • Tự động đồng bộ đơn hàng về Teamcrop khi có đơn hàng mới trên website.
  • Đồng bộ sản phẩm, tồn kho từ Teamcrop lên website.
  • Có thể tích hợp nhiều website bán hàng của bạn từ Haravan vào Teamcrop.
  • Tất cả đơn hàng đổ về một nơi tại Teamcrop để bạn xử lý nhanh chóng. Không còn phải xử lý từng đơn trên từng website.

 

Tích hợp với Website của bạn trên Haravan

 

Cấu hình cửa hàng, nguồn để nhận đơn hàng đổ về

 

Import sản phẩm từ Website về Teamcrop lần đầu tiên khi tích hợp để khởi tạo sản phẩm trong Teamcrop nếu Website bạn có trước

 

Đồng bộ sản phẩm và tồn kho từ Teamcrop lên Website của bạn