Tích hợp Facebook comment cho fanpage

Tích hợp với Fanpage của facebook để comment và phản hồi, trả lời thông tin cho khách hàng - người comment trên fanpage của bạn tại hệ thống Teamcrop.

 

Trả lời bình luận của khách hàng trên fanpage  Facebook

Tạo đơn hàng cho khách hàng khi khách đặt hàng