Tích hợp Facebook chat của fanpage

Tích hợp với Fanpage của facebook để chat và phản hồi, trả lời thông tin cho khách hàng - người  chat trên fanpage của bạn tại hệ thống Teamcrop

 

Trả lời Inbox của khách hàng trên Fanpage Facebook tại Teamcrop

 

Tạo đơn hàng cho khách khi khách đặt hàng