Thống kê báo cáo giờ công

Thống kê báo cáo chấm công là hệ thống báo cáo hướng đến đối tượng có nhu cầu chấm công theo số giờ làm được của nhân viên trong hệ thống bao gồm cả việc nhân viên đi muộn, về sớm, công làm, làm thêm… 

Lợi ích của thống kê báo cáo giờ công

  • Giúp người quản lý có thể xem được báo cáo chấm công mọi lúc mọi nơi.
  • Xem được thời lượng làm việc của một hoặc tất cả nhân viên theo một khoảng thời gian do người dùng tùy chọn.
  • Xem thời gian làm việc của một nhân viên nhanh chóng và chính xác.
  • Thống kê được số lượng nhân viên đã đi trễ, về sớm, những nhân viên nào đã đi trễ trong tháng hiện tại và những nhân viên nào không còn đi trễ so với khoảng thời gian trước đó.
  • Có thể xem báo cáo thông kê theo từng văn phòng làm  việc, từng phòng ban.
  • Xuất báo cáo ra file Excel.

 

Báo cáo tổng hợp giờ công