Theo dõi quá trình công tác

Quản lý quá trình công tác, làm việc của nhân viên khi chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác hay chi nhánh văn phòng khác,...

Lợi ích
  • Quản lý quá trình công tác của nhân viên chặt chẽ, nhanh chóng, tiết kiệm được giấy tờ,....
  • Lên kế hoạch được thời gian, tiêu đề của chuyến công tác, chuyển công tác từ bộ phận nào sang bộ phận nào cùng với chức vụ tương ứng
  • Hỗ trợ lưu trữ các tài liệu cần thiết cho chuyến công tác và có thể download lại khi cần.
  • Cho phép đính kèm các File cơ bản khi tạo quá trình công tác cho nhân viên.
 

Danh sách quá trình công tác

 

Thêm mới một quá trình công tác

 
 
Tìm hiểu thêm