Quản lý thu chi

Sổ quỹ được xem là tối thượng khi nói đến việc quản lý tài chính của một công ty. Ghi nhận lại lịch sử những lần chi tiền với nhiều mục đích như trả tiền cho nhà cung cấp và tiền lương nhân viên,... và những lần thu tiền từ khách hàng, theo dõi công nợ của khách hàng trong quá trình bán hàng. Hiểu một cách đơn giản nhất, quản lý sổ quỹ chính là  quản lý dòng  tiền thu và chi của công ty bạn.

Lợi ích

  • Cho phép người dùng truy cập mọi lúc mọi nơi.
  • Không cần cài đặt.
  • Truy xuất thông tin theo thời gian thực.
  • Tạo thông tin tài chính thu - chi nhanh chóng.
  • Liên kết với bán hàng và mua hàng.
  • Theo dõi được công nợ của khách hàng và công nợ cần phải thanh toán cho nhà cung cấp.
  • Thân thiện, dễ sử dụng ít gây rối rắm.
  • Báo cáo tình hình thu chi của doanh nghiệp bạn theo từng ngày.
  • Hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng, chính xác theo thời gian, người tạo, chi nhánh,...
  • Có thể giới hạn quyền truy cập của nhân viên theo từng chi nhánh.