Quản lý nghỉ phép

Nghỉ phép là nhu cầu thiết yếu của nhiều người trong nhiều dịp khác nhau như: lấy vợ, đi du lịch hoặc vấn đề đột xuất nào đó xảy ra... Tùy theo công ty, đơn vị mà bạn có thể cấu hình đơn xin nghỉ phép và duyệt đơn xin nghỉ cho hợp lý. Đơn xin phép của bạn sẽ được cấp trên duyệt trực tuyến và trả kết quả về một cách nhanh chóng. Nhân viên làm đơn xin nghỉ phép cũng có thể xem được trạng thái đơn xin phép của mình là đã được duyệt hay chưa hay đang chờ bộ phận khác duyệt tiếp nếu quy trình duyệt nghỉ phép phải duyệt qua nhiều vòng.

Lợi ích của xin nghỉ phép online

  • Tiết kiệm được thời gian và chi phí
  • Người tạo đơn có thể tạo đơn xin nghỉ phép mọi lúc mọi nơi.
  • Người duyệt đơn cũng có thể Duyệt đơn bất cứ lúc nào khi có đơn tới.
  • Phản hồi kết quả đơn xin nghỉ phép một cách nhanh chóng ( Duyệt đơn/ Từ chối)
  • Tìm kiếm nhanh chóng, chính xác.
  • Hỗ trợ trên nhiều thiết bị.

 Danh sách đơn xin nghỉ phép

 

Tạo mới đơn xin nghỉ phép

 

Duyệt đơn xin nghỉ phép

 Tìm hiểu thêm