Quản lý mua hàng (PO)

Quản lý tất cả các đơn đặt hàng của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp. Nhân viên có thể thêm mới, sửa, xóa một đơn mua hàng. Đơn mua hàng sẽ tuân theo một quy trình phê duyệt, xác nhận được định nghĩa an toàn bảo mật.

Khi có yêu cầu mua hàng từ nhà cung cấp, người yêu cầu nhập hàng sẽ lập trước một đơn hàng, sau đó người có quyền quyết định nhập hàng sẽ hoàn tất quá trình bằng cách xác nhận/phê duyệt đơn hàng đó trước khi chuyển thành Phiếu nhập kho để nhập hàng về kho.

Lợi ích

 • Quản lý tất cả đơn hàng mua từ nhà cung cấp.
 • Theo dõi trạng thái của đơn hàng đang được xử lý đến trạng thái nào.
 • Chỉnh sửa thông tin đơn hàng nhanh chóng.
 • Tìm kiếm đơn hàng nhanh chóng và chính xác
 • Theo dõi quá trình nhà cung cấp giao hàng và nhập kho.
 • Theo dõi được quá trình đơn hàng hoàn tất hay còn phải thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.
 • Export đơn hàng nhanh chóng và theo thời gian bất kì.
 • Liên kết với quản lý tồn kho và sổ quỹ.
 • Không cần cài đặt.
 • Truy cập mọi lúc mọi nơi.
 • Cơ chế phân quyền mạnh mẽ và chi tiết.

 

Danh sách đơn hàng mua hàng nhập kho PO

 

Thông tin đơn hàng mua PO

 

Thông tin chi tiết đơn hàng PO

 

Tìm hiểu thêm