Quản lý khóa học

Để giúp cho việc đào tạo đơn giản hơn về triển khai, tiết kiệm hơn về chi phí và giảm tối đa thời gian đi lại. Với quản lý các khóa học trực tuyến sẽ là công cụ truyền thông phong phú đến các nhân viên trogn công ty của bạn. Để họ có thể được đào tạo, tiếp cận mọi lúc mọi nơi khi có kết nối internet.

Lợi ích của quản lý khóa học

  • Quản lý khóa học theo từng danh mục
  • Thêm mới khóa học một cách nhanh chóng, đơn giản.
  • Xây dựng nội dung cho khóa học theo từng phần, từng chương và từng bài học chi tiết.
  • Quản lý và theo dõi được giáo viên sẽ tham gia gia đào tạo khóa học này.
  • Giới hạn quyền người xem đối với từng khóa học đã tạo.
  • Có thể lên kế hoạch soạn bài học cho nhân viên trước đó và đến ngày đã thiết lập bài học mới sẽ hiển thị.
  • Soạn bài thi cho nhân viên, người học.
  • Theo dõi và đánh giá kết quả học của từng nhân viên.
  • Quản lý các bình luận đánh giá về khóa học của nhân viên.

 

Danh sách khóa học

 

 

Thêm mới khóa học

 

 

Danh sách bài học của khóa học