Quản lý dự án

Quản lý dự án là nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Và còn được xem như một “bức tranh tổng thể” trực quan được sử dụng để ước lượng thời gian dự án, xác định các hoạt động quan trọng đối với việc đảm bảo tiến độ dự án, tiến trình công việc được giao cho từng nhân viên trong dự án.

 

Lợi ích của quản lý dự án

  • Giúp nhà quản lý giao việc, theo dõi, giám sát tiến độ hoàn thành công việc không chỉ của cá nhân mà còn của một nhóm nhân viên.
  • Hỗ trợ quản lý có thể dễ dàng xác định những công việc liên quan tới từng nhân viên dưới quyền mà mình cần tập trung theo sát và có điều chỉnh kịp thời.
  • Đơn giản, dễ dùng và theo dõi sự tương tác của các nhân viên với thời gian thực.
  • Có thể truy cập mọi lúc mọi nơi trên máy tính hoặc thiết bị di động.
  • Chỉ những thành viên được gán dự án mới có thể xem thông tin dự án.
  • Các thành viên trong dự án có thể trao đổi tương tác với nhau

 

Danh sách dự án

 

 

Thêm mới dự án

 

Danh sách công việc của một dự án

 

 

Gán công việc cho từng nhân viên tham gia trong dự án

 

 

Tìm hiểu thêm