Quản lý đơn hàng

Một trong những mối quan tâm và cũng là vấn đề lớn của các chủ cửa hàng, các doanh nghiệp thương mại là việc quản lý các đơn hàng khi quy mô cửa hàng tăng lên hay đơn hàng được tạo từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy, hệ thống quản lý đơn hàng của Teamcrop hỗ trợ các chủ cửa hàng, công ty xử lí vấn đề này, đó là đồng bộ tất cả đơn hàng về một nơi để quản lý cho dù bạn có nhiều đơn hàng từ nhiều nguồn khác nhau.

Quản lý đơn hàng  là hệ thống dành cho doanh nghiệp thương mại, phục vụ cho bộ phận mua bán hàng hóa, sản phẩm. Chức năng quan trọng của hệ thống quản lý đơn hàng là tính toán một cách tự động và giúp các nhân viên soạn đơn hàng, theo dõi tiến độ thực hiện các đơn bán hàng hóa, sản phẩm, lên kế hoạch thực hiện việc đóng gói và giao hàng theo yêu cầu của đơn hàng, sau khi tác nghiệp chuyển số liệu đã bán hàng sang bộ phận kế toán hay sổ quỹ...

Lợi ích của quản lý đơn hàng

  •  Quản lý tất cả đơn hàng online, offline của tất cả các cửa hàng và chi nhánh.
  • Theo dõi trạng thái của đơn hàng đang được xử lý đến trạng thái nào.
  • Chỉnh sửa thông tin đơn hàng nhanh chóng.
  • Tìm kiếm đơn hàng nhanh chóng và chính xác
  • Theo dõi quá trình đóng đói và xuất kho giao hàng.
  • Theo dõi được quá trình đơn hàng hoàn tất hay còn công nợ
  • Đồng bộ đơn hàng sang nhà vận chuyển đơn giản chỉ bằng một thao tác nhấn.
  • Theo dõi được tình trạng đơn hàng đang được nhà vận chuyển xử lý đến đâu và đang trong trạng thái nào.
  • Export đơn hàng nhanh chóng và theo thời gian bất kì.
  • Hỗ trợ trên nhiều thiết bị.

 

Danh sách đơn hàng

 

 

Thông tin đơn hàng 

 

 

Chi tiết đơn hàng

 

Tìm hiểu thêm