Nhắn tin SMS

Từ chiếc điện thoại đơn giản nhất cho đến chiếc smartphone hiện đại, bất cứ ai cũng có thể sử dụng chức năng nhắn tin một cách dễ dàng. Với hàng tỷ người sử dụng ĐTDĐ trên thế giới thì rõ ràng tin nhắn là một kênh tiếp thị mà bạn hoặc công ty bạn không thể bỏ qua. Do đó Teamcrop đã tích hợp tính năng gửi SMS tới khách hàng của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Lợi ích

  • Cài đặt cấu hình API tích hợp nhanh chóng.
  • Cho phép bạn thiết lập tự động gửi tin nhắn khi đơn hàng ở bất kì trạng thái nào.
  • Thiết lập nội dung SMS để gửi cho từng trạng thái đơn hàng.
  • Bạn có thể xem lại lịch sử tin nhắn đã gửi cùng với trạng thái là đã gửi thành công hay thất bại.
  • Tìm kiếm một tin nhắn nhanh chóng và chính xác.