Kiểm kho

Kiểm kê kho là một công việc vô cùng quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ. Nếu không nắm rõ được con số tồn kho chính xác, bạn khó có thể biết được mình đang kinh doanh hiệu quả hay không. Đối với một người quản lý, việc tổ chức kiểm kê và đảm bảo số liệu thực tế chính xác cũng là một trong những vấn đề cấp thiết và thường gây tiêu tốn nhiều thời gian cho mỗi lần kiểm kê. Nhưng giờ đây Teamcrop giúp bạn quản lý nó một cách dễ dàng.

Lợi ích

  • Giúp bạn rà soát lại các mặt hàng, sản phẩm với số lượng thực tế.
  • Thấy được sự chênh lệch giữa tồn kho thực tế và tồn kho trên hệ thống để tìm ra giải pháp tối ưu.
  • Giúp bạn điều chỉnh số lượng tồn kho hợp lý.
  • Cân bằng kho một cách nhanh chóng.
  • Dễ dàng phát hiện sản phẩm nào đang bị chênh lệch số lượng tồn thức thế với hệ thống ghi nhận.
  • Hỗ trợ với nhiều hình thức kiểm kho.
  • Hỗ trợ kiểm kho bằng cách quét mã vạch sàn phẩm.
  • Cho phép gộp nhiều phiếu kiểm kho nhỏ lại thành một phiếu tổng.

 

Danh sách phiếu kiểm kho

 

 

Thêm mới phiếu kiểm kho

Tìm hiểu thêm