Hộp thư nội bộ

Khi bạn là một nhân viên làm việc tại một công ty hoạt động trên bất kỳ lĩnh vực nào thì Thư nội bộ là một công cụ không thể thiếu. Mọi giao tiếp trao đổi thông tin giữa các cá nhân nhân viên trong văn phòng công ty là rất cần thiết. Do đó thư nội bộ là một tính năng hỗ trợ đắc lực trong công tác truyền tải thông tin giao tiếp của các nhân viên trong một công ty và đảm bảo tính bảo mật nội bộ hiệu quả hơn.

Lợi ích của thư nội bộ

  • Dễ dàng kiểm tra nội dung hộp thư đi/ hộp thư đến của bạn
  • Thông báo cho bạn khi có thư mới  gửi đến
  • Giúp giải quyết triệt để các vấn đề thường xảy ra đối với email miễn phí như: dính virus, spam,…
  • Giúp bạn lọc và tìm kiếm thư nhanh
  • Thư bạn gửi chỉ gửi trong nội bộ nên tính bảo mật, an toàn dữ liệu cao
  • Trả lời và chuyển tiếp thư một cách nhanh chóng
  • Đánh dấu những thư quan trọng
  • Bạn có thể sử dụng tính năng này trên Smartphone của bạn.

 

Danh sách hộp thư đến

 

 

Soạn thư gửi đi

 

Tìm hiểu thêm