Học trực tuyến

E-learning là một phương pháp học trực  tuyến hiệu quả và khả thi, tận dụng tiến bộ của phương tiện điện tử, internet để truyền tải các kiến thức và kỹ năng đến những người học là cá nhân, nhân viên, các tổ chức của công ty tại bất kỳ thời điểm nào và bất cứ nơi nào cũng có thể học. Với các công cụ hỗ trợ truyền thông phong phú, học trực tuyến giúp mọi người, các nhân viên trong công ty mở rộng cơ hội tiếp cận với các khóa học và đào tạo nhưng lại giúp giảm chi phí và mang tính bảo mật nội bộ cao.

 

Lợi ích học trực tuyến

  • Công cụ hỗ trợ cho quản lý đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  • Giúp doanh nghiệp lập khung chương trình đào tạo hàng năm cho từng vị trí công tác, cũng như lập kế hoạch đào tạo cho từng nhân viên thuộc các đơn vị phòng ban.
  • Cung cấp công cụ theo dõi và giám sát quá trình đào tạo, để có những điều chỉnh kịp thời và đúng lúc.
  • Thiết lập và tổ chức các khóa học theo các lịch trình phù hợp, ngân sách đào tạo của doanh nghiệp tổ chức. Ghi nhận kết quả và theo dõi quá trình đào tạo - học tập của từng nhân viên.
  • Cung cấp công cụ xây dựng vào tạo các báo cáo thống kê liên quan đến các khóa học cũng như quá trình đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. . o Công cụ phục vụ cho học tập và giảng dạy dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.
  • Quản lý các thành phần học liệu như tài liệu, sách điện tử, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo, bài tập…. Các thành phần học liệu có thể được sử dụng.
  • Thực hiện việc giảng dạy tương tác giữa người dạy và người học.
  • Xây dựng cộng cụ hỗ trợ giúp người quản lý đào tạo hay người dạy có thể quản lý chương trình giảng dạy, đánh giá chương trình giảng dạy, xem và theo dõi quá trình đào tạo, sự tiến bộ của người học trong từng khóa học.
  • Quản lý, ghi nhận và thống kê các thông tin phản hồi, cũng như các cuộc khảo sát có liên quan đến quá trình dạy – học. 

 

Danh sách các khóa học

 

 

Thông tin bài học của một khóa học

 Các bài học của khóa học

 

Tìm hiểu thêm