Đổi ca làm việc

Đổi ca làm việc cho nhân viên đóng vai trò rất quan trọng đối với việc quản lý cửa hàng hay chuỗi cửa hàng thời trang, doanh nghiệp. Tối ưu hóa quy trình đổi ca làm việc trên thực tế có thể giúp tăng lợi nhuận, do chi phí nhân lực là một trong những khoản chi phí hoạt động lớn nhất trong ngành bán lẻ. Ngoài ra, việcđổi ca làm việc hợp lý hơn còn giúp tăng năng suất và thái độ làm việc của nhân viên, và qua đó nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng. 

Tính năng đổi ca làm việc sẽ giúp cho việc đổi ca nhanh chóng, chuẩn xác, giảm thiểu thời gian,  giúp công tác điều hành, điều phối nhân sự cho các ca làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Nhờ đó, nhân viên sẽ chủ động được trong việc theo dõi lịch làm việc của mình, từ đó tối ưu nguồn lực.

Lợi ích của đổi ca làm việc

  • Đổi ca cho giữa 2 nhân viên với nhau một cách nhanh chóng.
  • Theo dõi được khoảng thời gian đổi ca giữa 2 nhân viên có hợp lý và cho phép đổi thành công hay không.
  • Thao tác đổi ca đơn giản.
  • Có thể đổi ca làm việc cho nhân viên ở cùng 1 văn phòng làm việc hoặc khác văn phòng làm việc.
  • Giúp nhà quản lý phân bổ nhân viên nhanh chóng khi có trường hợp nhân viên bận khẩn cấp.

 

Đổi ca làm việc cho nhân viên