Điều chuyển kho

 

Điều chuyển kho là quá trình điều chuyển sản phẩm, hàng hóa từ kho này sang kho khác tro trong một chuỗi cửa hàng. Quá trình điều chuyển chỉ thực khi bạn có từ hai kho hàng trở lên.

 

Lợi ích

  • Tạo phiếu điều chuyển dễ dàng, nhanh chóng.
  • Không cần phải cài đặt.
  • Hỗ trợ trên nhiều thiết bị.
  • Theo dõi được quá trình điều đang xử lý tới đâu giữa kho xuất hàng và kho nhập hàng.
  • Tránh sự thất thoát hàng hóa trong quá trình điều chuyển.

 

Danh sách phiếu điều chuyển

 

 

Thêm mới phiếu điêu chuyển

 

Tìm hiểu thêm