Chấm điểm nhân viên

Chấm điểm nhân viên là tính năng đánh giá, xếp loại, ghi nhận thái độ, tác phong làm việc của các cán bộ, công nhân viên dựa trên các tiêu chí mà công ty, doanh nghiệp đã quy định chung cho toàn thể nhân viên. Mỗi tiêu đánh giá chấm điểm sẽ tương ứng với một số điểm và loai tiêu chí tốt hay xấu nhất định đã được thiết lập trước. Do đó luôn đảm bảo tính công bằng, trung thực trong phương pháp đánh giá chấm điểm nhân viên.

 

Lợi ích của chấm điểm nhân viên

  • Đánh giá được năng lực, thái độ của nhân viên.
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
  • Biểu dương hoặc khắc phục những sai lầm của nhân viên.
  • Hỗ trợ trên nhiều thiết bị.
  • Truy cập mọi lúc mọi nơi nhân viên có thể xem điểm mà mình được đánh giá.
  • Đảm bảo tính trung thực.
  • Thống kê báo cáo điểm tốt và điểm xấu cho từng nhân viên với thời gian thực.
  • Tìm kiếm nhanh chóng và chính xác.

 

Danh sách chấm điểm của tất cả nhân viên

 

 

Thực hiện chấm điểm nhân viên

 

 

Báo cáo chấm điểm

 

Chi tiết điểm  của một nhân viên

 

Tìm hiểu thêm