Chấm điểm cửa hàng

Chấm điểm cửa hàng là tính năng đánh giá, xếp loại, so sánh giữa các cửa hàng với nhau dựa trên các tiêu chí mà công ty, doanh nghiệp đã quy định chung cho các cửa hàng (chi nhánh) trong công ty. Chẳng hạn như tiêu chí về doanh thu của từng cửa hàng, tiêu chí trưng bày sản phẩm. Mỗi tiêu đánh giá chấm điểm cửa hàng sẽ tương ứng với một số điểm và loai tiêu chí tốt hay xấu nhất định đã được thiết lập trước. Do đó luôn đảm bảo tính công bằng, trung thực trong phương pháp đánh giá chấm điểm. 

 

Lợi ích của chấm điểm cửa hàng

  • Đánh giá, so sánh tình trạng hoạt động kinh doanh của các chi nhánh với nhau.
  • Nắm bắt tình hình và nâng cao cao hoạt động kinh doanh.
  • Xếp hạng các cửa hàng dựa vào điểm đánh giá
  • Hỗ trợ trên nhiều thiết bị.
  • Truy cập mọi lúc mọi nơi để xem quá trình đánh giá về các cửa hàng.
  • Đảm bảo tính trung thực.
  • Thống kê báo cáo điểm tốt và điểm xấu cho từng từng cửa hàng với thời gian thực.
  • Tìm kiếm nhanh chóng và chính xác.

 

Danh sách chấm điểm cửa hàng

 

 

Thực hiện chấm điểm

 

Tìm hiểu thêm