Chấm công online

Các doanh nghiệp đang phát triển cần một hệ thống tập trung để quản lý chấm công nhân viên bằng một cách an toàn. Teamcrop mang đến tính năng quản lý chấm công, cho phép các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể theo dõi giờ làm của nhân viên, tăng ca, vắng mặt, đi trễ, về sớm,... Với chấm công online hệ thống sẽ phản ánh được thời gian chấm thực so với thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc.

Lợi ích của chấm công online

  • Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp
  • Có thể chấm công mọi lúc mọi nơi (hoặc giới hạn chỉ cho phép nhân viên chấm công với mạng nội bộ công ty)
  • Hỗ trợ chấm công trên nhiều thiết bị
  • Theo dõi được lịch sử chấm công của từng cá nhân nhân viên.
  • Theo dõi trạng thái ngày công của bạn đã được cấp trên duyệt hay chưa.
  • Xem dữ liệu chấm công với thời gian thực
  • Giảm thời gian quản lý chấm công 
  • Giảm gian lận trong việc chấm công
  • Dễ dàng theo dõi nhân viên vắng mặt, tăng ca
  • Xuất báo cáo chấm công nhanh chóng, tiện lợi.

 

Chấm công vào

 

Chấm công ra

 

Duyệt công cho nhân viên

 

Tìm hiểu thêm