Bảng lương nhân viên

Tiền lương (hay tiền công) được hiểu là sự trả công của doanh nghiệp đối với người lao động, lương thường tính theo tháng, theo tuần hoặc ngày tùy theo từng doanh nghiệp. Quản lý tiền lương là công việc đòi hỏi sự chi tiết và chính xác cao thì giờ đây với tính năng quản lý tiền lương doanh nghiệp có thể gửi phiếu lương chi tiết đến từng nhân viên trong công ty chỉ với một vài thao tác. Và bạn có thể truy cập vào hệ thống và xem bảng lương của mình một cách dễ dàng.

Lợi ích của bảng lương

  • Nhân viên có thể xem bảng lương cá nhân nhanh chóng
  • Hỗ trợ trên nhiều thiết bị
  • Tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp vì không cần phải in phiếu lương thủ công và phát cho từng nhân viên như trước đây.
  • Ghi nhân lại lịch sử trả lương của doanh nghiệp cho từng nhân viên.
  • Quản lý có thể tìm kiếm nhanh chóng một bảng lương của một nhân viên.
  • Gửi bảng lương chi tiết đến từng nhân viên với thao tác đơn giản.

Danh sách bảng lương 

 

Thêm mới bảng lương

 

Thông tin chi tiết lương

 

Tìm hiểu thêm