Thương mại điện tử

Xây dựng website bán hàng và đồng bộ dữ liệu bán hàng.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module thương mại điện tử.

E-Shop

Nhanh chóng tạo ra website bán hàng của riêng bạn đầy đủ tính năng mà không cần lo lắng đến thiết kế giao diện, hạ tầng, tích hợp ERP.

Landing Page

Với phần mềm thiết kế thân thiện và đơn giản, bạn có thể tự tay thiết kế những trang web cho các chiến dịch bán hàng, giới thiệu sản phẩm.

Tích hợp Woo-commerce

Tích hợp kết nối với Woo Commerce, Wordpress để đồng bộ dữ liệu về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng.

Tích hợp Haravan

Tích hợp kết nối với Haravan để đồng bộ dữ liệu về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng.

Tích hợp Bizweb

Tích hợp kết nối với Bizweb để đồng bộ dữ liệu về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng.

Tích hợp Shopify

Tích hợp kết nối với Shopify để đồng bộ dữ liệu về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay

Giải pháp bán hàng đa kênh Omni-channel mang đến lợi thế cạnh tranh cho bạn.

Một nghiên cứu về hiệu quả của chiến lược bán hàng đa kênh cho thấy, với các nhà bán lẻ sử dụng omnichannel có thể giữ chân được 89% khách hàng; còn với các doanh nghiệp không dùng omnichannel họ chỉ duy trì được 33% khách hàng trung thành cho mình.