Tra cứu tồn kho

Tra cứu nhanh thông tin, số lượng hàng hóa tồn kho trên hệ thống để ra quyết định bán hàng và mua hàng. Số lượng tồn kho sẽ hiển thị với thời gian thực. Bạn có thể xem tồn kho theo từng sản phẩm hoặc theo từng thuộc tính sản phẩm như màu sắc, kiểu dáng,…của một sản phẩm

Xem chi tiết

Cài đặt hạn mức

Thực hiện cảnh báo hạn mức tồn kho khi vượt quá giới hạn định mức cảnh báo đã thiết lập. Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo số lượng tồn vượt quá định mức cho phép (tồn dư) và số lượng tồn thiếu hụt dưới định mức để có thể theo dõi và tiền hành điều chuyển hoặc xả hàng hay nhập thêm hàng vào kho.

Xem chi tiết

Nhập xuất kho

Quản lý quá trình nhập xuất kho mua hàng, bán hàng, điều chuyển qua lại giữa các kho, cân bằng kho sau những lần kiểm kho. Lựa chọn phân phối kho nhập xuất hàng hóa khi bạn có nhiều kho. Xuất báo tồn kho đầu kì và cuối kì với khoảng thời gian tùy chọn để xuất.

Tìm hiểu thêm

Kiểm kho

Kiểm kê số lượng hàng hóa tồn kho để thấy sự chênh lệch nếu có giữa tồn kho thực tế và hệ thống. Cân bằng kho sau khi kiểm để có số lượng tồn kho chính xác sau khi kiểm.

Tìm hiểu thêm

Điều chuyển kho

Điều chuyển kho là quá trình điều chuyển sản phẩm, hàng hóa từ kho này sang kho khác tro trong một chuỗi cửa hàng. Quá trình điều chuyển chỉ thực khi bạn có từ hai kho hàng trở lên. Giúp theo dõi được quá trình điều chuyển hàng giữa các kho đang xử lý được tới đâu và tránh tình trạng thất thoát hàng hóa.

Tìm hiểu thêm

Mua hàng (PO)

Quản lý tất cả các đơn đặt hàng của doanh nghiệp đối với nhà cung cấp. Nhân viên có thể thêm mới, sửa, xóa một đơn mua hàng. Đơn mua hàng sẽ tuân theo một quy trình phê duyệt, xác nhận được định nghĩa an toàn bảo mật. Khi có yêu cầu mua hàng từ nhà cung cấp, người yêu cầu nhập hàng sẽ lập trước một đơn hàng, sau đó người có quyền quyết định nhập hàng sẽ hoàn tất quá trình bằng cách xác nhận/phê duyệt đơn hàng đó trước khi chuyển thành Phiếu nhập kho để nhập hàng về kho.

Tìm hiểu thêm