Quản lý tồn kho

Xem số lượng tồn kho, quản lý quá trình nhập xuất kho, điều chuyển và kiểm kho hàng hóa.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module quản lý tồn kho

Xem tồn kho

Tra cứu nhanh thông tin, số lượng hàng hóa tồn kho trên hệ thống để ra quyết định bán hàng và mua hàng.

Nhập xuất kho

Quản lý quá trình nhập xuất kho mua hàng, bán hàng, điều chuyển qua lại giữa các kho.

Hạn mức tồn kho

Thực hiện cảnh báo hạn mức tồn kho khi vượt quá giới hạn định mức cảnh báo đã thiết lập.

Kiểm kho

Kiểm kê số lượng hàng hóa tồn kho để thấy sự chênh lệch nếu có giữa tồn kho thực tế và hệ thống. Cân bằng kho sau khi kiểm.

Điều chuyển kho

Thực hiện cảnh báo hạn mức tồn kho khi vượt quá giới hạn định mức cảnh báo đã thiết lập.

Quản lý mua hàng (PO)

Quản lý quá trình mua hàng nhập kho và theo dõi được trạng thái xử lý của đơn hàng mua.

Quản lý nhà cung cấp

Quản lý thông tin nhà cung cấp về Tên, Mã nhà cung cấp, thông tin liên hệ, trạng thái công nợ.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay