Quản lý thu chi

Quản lý các khoản thu chi, công nợ của khách hàng và nợ cần phải thanh toán.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module quản lý thu chi

Quản lý tài khoản thu chi

Quản lý các loại tài khoản thu chi của công ty. Số tiền thu chi của từng tài khoản.

Quản lý danh mục thu chi

Cấu hình danh mục thu chi, Nguồn thu, nguồn chi như thu từ nguồn bán lẻ, bán sỉ,..

Quản lý sổ quỹ

Quản lý lịch sử các giao dịch thu chi cùng với công nợ của khách hàng, công nợ cần phải trả cho nhà cung cấp.

Thống kê thu chi

Thống kê, báo cáo tình hình thu chi theo cửa hàng, theo nhân viên, danh mục, tài khoản thu chi.

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay

Giải pháp bán hàng đa kênh Omni-channel mang đến lợi thế cạnh tranh cho bạn.

Một nghiên cứu về hiệu quả của chiến lược bán hàng đa kênh cho thấy, với các nhà bán lẻ sử dụng omnichannel có thể giữ chân được 89% khách hàng; còn với các doanh nghiệp không dùng omnichannel họ chỉ duy trì được 33% khách hàng trung thành cho mình.