Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên theo một cách hiệu quả, khoa học, đơn giản hóa và nhanh chóng.

Các tính năng chi tiết

Danh sách các tính năng chi tiết của module quản lý nhân viên

Hồ sơ nhân viên

Quản lý sơ yếu lý lịch, hợp đồng và các thông tin liên quan đến nhân viên trong thời gian làm việc tại công ty.

Bảng lương nhân viên

Quản lý kỳ lương, lịch sử trả lương cho nhân viên cùng với thông tin chi tiết lương cho từng nhân viên của mỗi lần trả lương.

Theo dõi quá trình công tác

Quản lý, theo dõi quá trình công tác của từng nhân viên với thời gian đã được thiết lập trước đó cùng với tài liệu công tác đính kèm.

Chấm điểm nhân viên

Đánh giá, chấm điểm quá trình làm việc của từng nhân viên theo một số tiêu chí chung do chính công ty bạn đề ra.

Chấm điểm cửa hàng / văn phòng

Đánh giá, chấm điểm các cửa hàng với nhau để so sánh cửa hàng nào hoạt động tốt hơn theo một số tiêu chí đề ra.

Quản lý nghỉ phép

Quản lý và duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên một cách nhanh chóng thông qua cơ chế tạo và duyệt đơn xin nghỉ phép online

Bắt đầu thời gian chạy thử 14 ngày miễn phí!

Không cần thanh toán. Có thể nâng cấp, ngưng bất cứ lúc nào.

Đăng ký hôm nay