Mua Credit

Trang web cho phép bạn mua Credit cho tài khoản công ty của bạn.

Cách 1: Chuyển khoản ngân hàng

Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn ở bài viết ở liên kết bên dưới để tiến hành thanh toán, chuyển khoản:
https://www.teamcrop.com/ho-tro/hinh-thuc-thanh-toan.


Cách 2: Thanh toán trực tuyến

Hiện tại Teamcrop chưa hỗ trợ phương pháp thanh toán trực tuyến để mua credit cho tài khoản.