Mua Credit

Trang web cho phép bạn mua Credit cho tài khoản công ty của bạn.

Lưu ý: Chuyển khoản tối thiếu 1.000.000đ vào các thông tin tài khoản bên dưới. Sau khi chuyển khoản, bạn vui lòng email đính kèm ảnh chụp màn hình hóa đơn thanh toán (hoặc ủy nhiệm chi) và gửi vào địa chỉ support@teamcrop.com, kèm theo thông tin Company ID, Tên công ty của bạn. (Để biết Company ID, click vào đây để xem hướng dẫn)


Chuyển khoản ngân hàng

Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn ở bài viết ở liên kết bên dưới để tiến hành thanh toán, chuyển khoản:
https://www.teamcrop.com/ho-tro/hinh-thuc-thanh-toan.