1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý bán hàng
  4. Module phễu kinh doanh
  5. Xem báo cáo thống kê hoạt động của nhân viên

Xem báo cáo thống kê hoạt động của nhân viên

Các hoạt động của nhân viên sẽ bao gồm các hoạt động mà nhân viên đã thao tác trong lịch sử của tất cả các Deal.

Các loại ghi chú tương ứng với các hoạt động của nhân viên:

  • Ghi chú thường
  • Gọi điện
  • Nhắn tin
  • Gửi mail
  • Gặp trực tiếp

 

Để xem thống kê các hoạt động của nhân viên trong phễu. Từ phễu kinh doanh nhấn vào như hình dưới đây.

Màn hình thống kê sẽ hiển thị, chọn phễu pipeline cần xem báo cáo thống kê và khoảng thời gian cần xem.