Tích hợp với Woo Commerce

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn tạo đơn hàng bán ở POS. Ở bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn tích hợp với website trên Woo-Commerce để đồng bộ đơn hàng từWoo-Commerce về Teamcrop và đồng bộ tồn kho từ Teamcrop lên websiteWoo-Commerce.

Lưu ý

Teamcrop không hỗ trợ đồng bộ thuế VAT trên sản phẩm và VAT của đơn hàng từ website.

Để tích hợp với Woo-Commerce từ thanh menu eChannel (Linecrop) ----> Kênh bán hàng ----> Thêm kênh bán hàng mới

Chọn Woo-Commerce

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông tin kết nối.

  • Tên hiển thị: Tên của web
  • Đường dẫn liên kết (URL): Domain của website trên Woo-commerce
  • API key: Lấy từ cài đặt ở Woo-commerce
  • Password: Lấy từ cài đặt ở Woo-commerce
  • Cài đặt Cửa hàng nhận đơn từ web.
  • Nguồn lưu đơn hàng.

Cách lấy API key và Password từ Woo-Commerce.

Truy cập vào admin của woo-commerce và thực hiện như sau: Woocommerce ----> Settings ----> Tab Advanced ---->Tab REST API

Nhấn nút Add key

Màn hình tạo mới Key sẽ hiện ra.

Nhập thông tin như màn hình trên và nhấn nút Generate API key màn hình tạo thành công như dưới đây:

Copy thông số Consumer key và Paste vào ô API key ở màn hình cấu hình Teamcrop ở phía trên.

Copy thông số Consumer secret và Paste vào ô Password ở màn hình cấu hình Teamcrop ở phía trên.

 Tiếp theo vào tab Legacy API và check vào ô Enable the legacy REST API và Save lại

Vậy là quá trình kết nối với Woo-Commerce đã hoàn tất.

Sau khi tích hợp thành công với Woo-Commerce bạn nhấn vào Cập nhật kênh vừa kết nối xong để cài đặt một số thông tin chi tiết.

Hệ thống mở thông tin cài đặt chi tiết như sau:

Cài đặt Cửa hàng nhận đơn từ web.

Nguồn lưu đơn hàng.

(Nếu chưa có nguồn và cửa hàng. Thì có thể tạo nguồn đơn hàngcửa hàng sau đó quay lại tiếp tục cài đặt)

Cấu hình cho phép xuất kho tự động khi đồng bộ đơn hàng về Teamcrop. Nếu Bật hệ thống sẽ tự động tạo phiếu xuất kho theo kho bạn đã cấu hình.

Đồng bộ tồn kho từ Teamcrop: Lấy dữ liệu tồn kho của sản phẩm từ tồn kho Teamcrop để hiện lên website.

Lấy số tồn từ kho: Bạn có thể lựa chọn 1 kho để hiển thị số tồn lên website hoặc có thể chọn số tồn lấy tất cả các kho.

Lấy số lượng tồn từ:

  • Số lượng tồn thực tế (onhand): Là số lượng tồn thực bạn đang thấy trên hệ thống teamcrop.
  • Số lượng tồn có thể bán (available): Là số lượng tồn thực tế sau khi đã trừ đi các sản phẩm đã và đang được đặt hàng - chờ giao hàng. (Các phiếu xuất kho ở trạng thái Mới và Đang xử lý)

Webhook URL: là cấu hình chức năng tự động đồng bộ đơn hàng từ website về teamcrop.

Bạn cấu hình như sau:

Copy đường dẫn Webhook URL trên. Sau đó truy cập vào admin Woo-commerce.

Chọn tab Webhooks ----> Add webhook

 

Màn hình tạo webhook sẽ hiện ra. Chọn và nhập các thông tin như hình bên dưới đây. Tiếp đó PASTE đường dẫn Webhook URL vừa COPY lúc nãy ở màn hình cấu hình của Teamcrop vào ô Delivery URL ở màn hình dưới đây.

Nhấn Save webhook để hoàn tất.

 

Lưu ý

Đơn hàng chỉ có thể đồng bộ về teamcrop khi SKU của sản phẩm ở Teamcrop và trên Woo-Commerce phải giống nhau.

Các bài viết liên quan (2)