Tích hợp với Teamcrop

Teamcrop hỗ trợ kết nối đến các dữ liệu của công ty bạn thông qua Web Service. Nếu bạn có nhu cầu phát triển thêm tính năng, cần truy vấn các dữ liệu công ty bạn trên Teamcrop thì có thể sử dụng Restful Web Service mà Teamcrop cung cấp.

1. Web service URL và mô tả web service

Bạn có thể truy cập http://tc.apitoy.com để xem hướng dẫn mô tả các web service mà Teamcrop cung cấp.

 

2. Tài khoản kết nối

Để kết nối đến web service, bạn cần 1 tài khoản để kết nối API. Bạn hãy tạo một nhân viên như bình thường và dùng thông tin (username, password) của nhân viên này để đăng nhập thông qua service /users/login (xem thông tin chi tiết request này trên đặc tả API).

Tài khoản này được phân quyền như thế nào thì kết nối API thông qua tài khoản này cũng sẽ có các quyền truy cập như vậy.

Các bài viết liên quan (1)