Tích hợp với Shopee

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn tạo đơn hàng bán ở POS và tích hợp với Haravan. Ở bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn tích hợp với sàn thương mại Shopee để đồng bộ đơn hàng từ Shopee về Teamcrop và đồng bộ tồn kho từ Teamcrop lên sàn thương mại Shopee.

Lưu ý

Teamcrop không hỗ trợ đồng bộ thuế VAT trên sản phẩm và VAT của đơn hàng từ website.

Để tích hợp với Shopee từ thanh menu eChannel (Linecrop) ----> Kênh bán hàng ----> Thêm kênh bán hàng mới

Chọn Shopee

Nhập thông tin Shop ID, Partner ID, KEY

Các thông tin trên bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Shopee để được cung cấp.

 
 

Sau khi điền hoàn tất nhấn Tiếp tục

 

Sau khi đăng nhập hệ thống sẽ chuyển sang màn hình yêu cầu đăng nhập vào bằng quyền quản trị admin của shop bạn như sau:

Sau khi đăng nhập nhấn Yes để đồng ý cấp quyền truy cập.

Nhập tên cho kênh tích hợp này.

Nhấn Thêm mới để hoàn tất quá trình kết nối.

Sau khi tích hợp thành công với Shopee bạn nhấn vào Cập nhật kênh vừa kết nối xong để cài đặt một số thông tin chi tiết.

Hệ thống mở thông tin cài đặt chi tiết như sau:

Cài đặt Cửa hàng nhận đơn từ Shopee.

Nguồn lưu đơn hàng.

(Nếu chưa có nguồn và cửa hàng. Thì có thể tạo nguồn đơn hàngcửa hàng sau đó quay lại tiếp tục cài đặt)

Cấu hình cho phép xuất kho tự động khi đồng bộ đơn hàng về Teamcrop. Nếu Bật hệ thống sẽ tự động tạo phiếu xuất kho theo kho bạn đã cấu hình.

Đồng bộ tồn kho từ Teamcrop: Lấy dữ liệu tồn kho của sản phẩm từ tồn kho Teamcrop để hiện lên Shopee.

Lấy số tồn từ kho: Bạn có thể lựa chọn 1 kho để hiển thị số tồn lên website hoặc có thể chọn số tồn lấy tất cả các kho.

Lấy số lượng tồn từ:

  • Số lượng tồn thực tế (onhand): Là số lượng tồn thực bạn đang thấy trên hệ thống teamcrop.
  • Số lượng tồn có thể bán (available): Là số lượng tồn thực tế sau khi đã trừ đi các sản phẩm đã và đang được đặt hàng - chờ giao hàng. (Các phiếu xuất kho ở trạng thái Mới và Đang xử lý)
Lưu ý

Đơn hàng chỉ có thể đồng bộ về Teamcrop khi SKU của sản phẩm ở Teamcrop và trên Shopee phải giống nhau.

Các bài viết liên quan (1)