Tích hợp với Opencart

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn tạo đơn hàng bán ở POS và tích hợp với Haravan. Ở bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn tích hợp với Opencart để đồng bộ đơn hàng từ Opencart về Teamcrop và đồng bộ tồn kho từ Teamcrop lên Opencart.

 

Lưu ý

Để tích hợp được với Opencart trước tiên bạn phải Upload thêm plugin vào hosting của bạn trên Opencart (Chỉ hỗ trợ Opencart từ phiên bản 2.x)

Bạn tải Plugin Teamcrop Opencart ngay bên dưới.

 

Sau khi cài đặt bạn sẽ đươc thư mục như sau:

 

Quay lại tích hợp Teamcrop với Opencart từ thanh menu eChannel (Linecrop) ----> Kênh bán hàng ----> Thêm kênh bán hàng mới

Chọn Opencart

Nhập thông tin Tên hiển thị, Đường dẫn liên kết (URL), Api key

Các thông tin trên bạn truy cập vào Admin trên Opencart để lấy thông tin.

 
 

Để lấy thông tin API key trên Opencart bạn làm như sau:

Đăng nhập tài khoản Admin trên Opencart và tìm tới mục System ---> Users ---> API

Hệ thống sẽ hiện ra màn hình như dưới đây:

Nhấn Thêm mới một API

Sau khi Generate sẽ tạo ra một đoạn mã. Đó chính là API key. Ví dụ như hình dưới đây.

Lưu ý

Đoạn API key trên có độ dài tối đa 256 ký tự. Còn trên hệ thống Teamcrop chỉ lưu tối đa 255 ký tự. Do đó bạn có thể xóa 1 ký tự đầu của đoạn mã ở trên để số lượng ký tự ở 2 hệ thống giống nhau về mã.

 

Nhấn Lưu lạiCopy đoạn mã trên và Past vào ô API key ở Teamcrop.

Sau khi điền hoàn tất nhấn Thêm mới để hoàn tất

Sau khi tích hợp thành công với Opencart bạn nhấn vào Cập nhật kênh vừa kết nối xong để cài đặt một số thông tin chi tiết.

Hệ thống mở thông tin cài đặt chi tiết như sau:

Cài đặt Cửa hàng nhận đơn từ web.

Nguồn lưu đơn hàng.

(Nếu chưa có nguồn và cửa hàng. Thì có thể tạo nguồn đơn hàng và cửa hàng sau đó quay lại tiếp tục cài đặt)

Cấu hình cho phép xuất kho tự động khi đồng bộ đơn hàng về Teamcrop. Nếu Bật hệ thống sẽ tự động tạo phiếu xuất kho theo kho bạn đã cấu hình.

Đồng bộ tồn kho từ Teamcrop: Lấy dữ liệu tồn kho của sản phẩm từ tồn kho Teamcrop để hiện lên website.

Lấy số tồn từ kho: Bạn có thể lựa chọn 1 kho để hiển thị số tồn lên website hoặc có thể chọn số tồn lấy tất cả các kho.

Lấy số lượng tồn từ:

  • Số lượng tồn thực tế (onhand): Là số lượng tồn thực bạn đang thấy trên hệ thống teamcrop.
  • Số lượng tồn có thể bán (available): Là số lượng tồn thực tế sau khi đã trừ đi các sản phẩm đã và đang được đặt hàng - chờ giao hàng. (Các phiếu xuất kho ở trạng thái Mới và Đang xử lý)
Lưu ý

Đơn hàng chỉ có thể đồng bộ về Teamcrop khi SKU của sản phẩm ở Teamcrop và trên web Opencart phải giống nhau.

Teamcrop không hỗ trợ đồng bộ thuế VAT trên sản phẩm và VAT của đơn hàng từ website.