Tích hợp với Bizweb

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn tạo đơn hàng bán ở POS. Ở bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn tích hợp với website trên Bizweb để đồng bộ đơn hàng từ Bizweb về Teamcrop và đồng bộ tồn kho từ Teamcrop lên website Bizweb.

Lưu ý

Teamcrop không hỗ trợ đồng bộ thuế VAT trên sản phẩm và VAT của đơn hàng từ website.

Để tích hợp với Bizweb từ thanh menu eChannel (Linecrop) ----> Kênh bán hàng ----> Thêm kênh bán hàng mới

Chọn Bizweb

Nhập thông tin sub-domain của web

https://skinmate.bizwebvietnam.net/admin

Ví dụ: đường dẫn truy cập và admin website của bạn như trên thì Storename của bạn là "skinmate" . Nhấn Tiếp tục để nhập thông tin tài khoản admin trên bizweb kết nối.

 

Sau khi đăng nhập hệ thống sẽ chuyển sang màn hình sau:

Nhấn Cài đặt để tiếp tục quá trình kết nối. Và màn hình thêm mới kênh tích hợp sẽ hiện ra như bên dưới:

Sau khi tích hợp thành công với Haravan bạn nhấn vào Cập nhật kênh vừa kết nối xong để cài đặt một số thông tin chi tiết.

Hệ thống mở thông tin cài đặt chi tiết như sau:

Cài đặt Cửa hàng nhận đơn từ web.

Nguồn lưu đơn hàng.

(Nếu chưa có nguồn và cửa hàng. Thì có thể tạo nguồn đơn hàngcửa hàng sau đó quay lại tiếp tục cài đặt)

Cấu hình cho phép xuất kho tự động khi đồng bộ đơn hàng về Teamcrop. Nếu Bật hệ thống sẽ tự động tạo phiếu xuất kho theo kho bạn đã cấu hình.

Đồng bộ tồn kho từ Teamcrop: Lấy dữ liệu tồn kho của sản phẩm từ tồn kho Teamcrop để hiện lên website.

Lấy số tồn từ kho: Bạn có thể lựa chọn 1 kho để hiển thị số tồn lên website hoặc có thể chọn số tồn lấy tất cả các kho.

Lấy số lượng tồn từ:

  • Số lượng tồn thực tế (onhand): Là số lượng tồn thực bạn đang thấy trên hệ thống teamcrop.
  • Số lượng tồn có thể bán (available): Là số lượng tồn thực tế sau khi đã trừ đi các sản phẩm đã và đang được đặt hàng - chờ giao hàng. (Các phiếu xuất kho ở trạng thái Mới và Đang xử lý)

 

Lưu ý

Đơn hàng chỉ có thể đồng bộ về teamcrop khi SKU của sản phẩm ở Teamcrop và trên web Bizweb phải giống nhau.