Tích hợp nhắn tin SMS

Hiện tại Teamcrop hỗ trợ tích hợp nhắn tin SMS đến khách hàng. Làm theo các hướng dẫn sau để tích hợp và sử dụng cho công ty của bạn.

Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab bán hàng----> Cấu hình tạo đơn hàng

 

Nhấn vào Cấu hình gửi SMS để tiến hành cài đặt kết nối. Một Popup sẽ mở như sau:

Tick vào ô Bật/tắt cấu hình và nhập thông tin kết nối SMS.

Bạn phải nhập một số thông tin bắt buộc ở Popup trên:

  • Nhà cung cấp: Lựa chọn nhà cung cấp tin nhắn SMS như ESMSVN, VHT, VietGuys
  • Cách gửi: Chọn cách gửi đến người nhận tin khi người nhận tin nhắn đến sẽ thấy tin nhắn tới từ người công ty nào gửi: Brandname, Số ngẫu nhiên (09xxxxx), Số cố định (1900xxxx), Số cố định (8xxx). Nếu chọn Brandname sẽ có ô yêu cầu nhập tên người gửi có thể là tên công ty của bạn.
  •  Acount: Liên hệ với nhà cung cấp ESMSVN, VHT, VietGuys để lấy thông tin này.
  • Password: Liên hệ với nhà cung cấp ESMSVN, VHT, VietGuys để lấy thông tin này.

Nhấn Cập nhật để lưu lại thông tin cấu hình.

Lưu ý

Teamcrop không hỗ trợ thu phí khách hàng khi dùng dịch vụ SMS mà chỉ hỗ trợ tích cho khách hàng của Teamcrop. Do đó khách hàng phải liên hệ với nhà cung cấp mà bạn muốn dùng SMS để được hỗ trợ và áp dụng mức phí phù hợp khi gửi tin SMS.