Tích hợp giao hàng với Giao Hàng Nhanh (GHN)

Để tích hợp API với giao hàng nhanh, bạn cần là khách hàng của các công ty Giao hàng nhanh và yêu cầu công ty giao hàng nhanh cung cấp thông tin kết nối (Api Key, password, ...) để có thể tiến hành cài đặt kết nối trong Teamcrop. Các thông tin để kết nối với giao hàng nhanh như hình dưới đây:

 

Bạn liên hệ giao hàng nhanh lấy các thông tin như: Client ID, password, API Key, API Secret Key. Còn Service ID thì tùy theo gói dịch vị mà có Service ID tương ứng như gói giao trong 6 giờ, gói giao trong 1 ngày,...

Sau khi đã có thông tin từ đối tác giao hàng, nhấn nút Cập nhật để  hoàn tất việc cấu hình tích hợp với Giao hàng nhanh.