Tích hợp giao hàng với Ahamove

Để tích hợp API với giao hàng Ahamove, bạn cần là khách hàng của các công ty giao hàng Ahamove và yêu cầu công ty giao hàng Ahamove cung cấp thông tin kết nối (API Key, Service ID) để có thể tiến hành cài đặt kết nối trong Teamcrop. Các thông tin để kết nối với giao hàng Ahamove như hình dưới đây:

 

Mô tả: 

  • API Key: Ahamove cung cấp
  • Service ID: Ahamove cung cấp

Sau khi đã có thông tin từ đối tác giao hàng, nhấn nút Cập nhật để  hoàn tất việc cấu hình tích hợp với giao hàng Ahamove.