Thiết lập công thức tính điểm tích lũy

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách quản lý thông tin khách hàng. Trong bài viết này Teamcrop hướng dẫn bạn thiết lập công thức tính điểm tích lũy cho khách hàng khi khách hàng mua hàng.

Để thiết lập công thức tính điểm tích lũy:

Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng---->Công thức tính điểm tích lũy

 

Nhấn Thêm để thêm mới một công thức tính điểm.

  • Nhập tên cho công thức
  • Nhập khoảng giá trị đơn hàng được tính điểm
  • Nhập khoảng số lượng sản phẩm trong đơn hàng
  • GIới hạn tính điểm bằng tag (nếu có)
  • Xây dựng công thức tích lũy điểm

Để xây dụng công thức tích lũy điểm bạn nhấn vào chữ Xem thêm để xem các giá trị để áp dụng như màn hình sau:

Ví dụ: Công thức tính điểm của bạn ở đây là nếu khách hàng mua 100,000 thì sẽ được tích lũy 1 điểm thì ta thiết lập công thức như sau:

 

Công thức tính : order_amount/100000

 

 

Nhấn Thêm và tiếp tục màn hình cài điều kiện nâng cao sẽ mở.

Điều kiện ở đây là để giới hạn áp dụng công thức tính điểm trên. 

Chẳng hạn công thức trên chỉ áp dụng cho khách hàng mua hàng ở cửa hàng A mà không áp dụng cho khách hàng mua tại cửa hàng B.

Lưu ý

Điểm tích lũy chỉ được cộng cho khách hàng khi và chỉ khi đơn hàng của khách mua đang ở trạng thái Hoàn thành.