1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý bán hàng
  4. Module sản phẩm
  5. Thêm mới một sản phẩm vào hệ thống

Thêm mới một sản phẩm vào hệ thống

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách tạo nhà cung cấp, cách tạo đơn vị tính, cách tạo nhãn hiệu sản phẩm. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn thêm mới một sản phẩm.

Để thêm mới sản phẩm:

Từ menu Bán hàng ---> Cài đặt bán hàng ----> Sản phẩm

Nhấn Thêm mới để tạo sản phẩm mới.

 

Sau khi nhập thông tin sản phẩm ở màn hình như trên nhấn Lưu & tiếp tục để chuyển sang màn hình tạo kiểu cho sản phẩm như sau:

Trên màn hình trên bạn tạo thuộc tính cho sản phẩm (kiểu sản phẩm). Sau đó hệ thống sẽ tự động tổ hợp các kiểu sản phẩm với các giá trị bạn vừa nhập ở trên.

Bạn bắt buộc phải nhập SKU (mã của từng kiểu trong sản phẩm) và các SKU này không được trùng nhau. Mỗi kiểu có một mã nhất định để phân biệt.

Nhập giá vốn (giá mua sản phẩm) và giá bán sản phẩm.

Nhấn Lưu để hoàn tất việc thêm mới sản phẩm.

  • Chỉnh sửa sản phẩm

Để chỉnh sửa thông tin sản phẩm đã có. Trên danh sách quản lý sản phẩm nhấn vào biểu tượng Sửa như hình dưới đây:

 Màn hình chỉnh sửa thông tin sản phẩm sẽ mở:

Sau khi chỉnh sửa các thông tin cần thiết nhấn Cập nhật để lưu lại thông tin.