Thêm mới đơn hàng mua PO

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn xem danh sách đơn hàng mua PO cách nhập xuất kho bán hàng. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn thêm mới một đơn hàng mua hàng PO.

Để thêm mới đơn hàng mua PO, từ thanh menu Quản lý kho ----> Mua hàng PO ----> Thêm mới như hình dưới đây:

Hệ thống sẽ mở như màn hình Popup để bạn lựa chọn hình thức nhập liệu như sau:

Cách 1: Chọn hình thức nhập liệu Nhập bằng tay và màn hình thêm mới sẽ mở như dưới đây:

  • Chọn sản phẩm ở ô tìm kiếm, sau đó nhập số lượng và giá mua hàng cho từng sản phẩm (nếu có).
  • Chọn thông tin nhà cung cấp hàng hóa (nhà cung cấp đã được tạo trước đó trong phần cài đặt nhà cung cấp).
  • Nhập thông tin chi tiết người giao hàng để tiện liên hệ.

Nhấn Thêm mới để tạo đơn hàng PO.

Cách 2: Chọn hình thức nhập liệu Import từ Excel 

Import từ Excel hỗ trợ bạn nhập liệu đơn mua hàng với số lượng nhiều sản phẩm.

 

Sau khi tải file mẫu về nhập thông tin sản phẩm cần mua hàng nhập kho như hình dưới đây:

 

Code: Mã sản phẩm

SKU: mã SKU của sản phẩm

Quantity: Số lượng sản phẩm

Price: Giá mua

Chọn file mẫu vừa nhập thông tin và nhấn Upload tập tin lên trên hệ thống.

Lúc này ta thao tác giống như Cách 1 nhập thông tin cho đơn hàng mua, chọn nhà cung cấp và nhấn Thêm mới để tạo đơn hàng mua PO.

 

Lưu ý

Nếu khi Upload file mẫu thấy hệ thống báo đỏ thì bạn nên kiểm tra lại xem file mẫu bạn vừa nhập có sai mã Code hoặc SKU của phẩm không? Bằng cách nhấn vào biểu tượng báo lỗi của hệ thống.