1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Quản lý bán hàng
  4. Module phễu kinh doanh
  5. Thêm mới Deal cho từng Stage trong Phễu kinh doanh

Thêm mới Deal cho từng Stage trong Phễu kinh doanh

Trong bài viết trước Teamcrop hướng dẫn bạn cách cài đặt Phễu kinh doanh (Pipeline). Ở bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn quản lý các Deal trong quy trình quản lý.

 Để quản lý các Deal bạn phải được phân quyền pipeline.dealmanage và bạn phải được admin gán vào pipeline 

Từ menu Bán hàng ----> Phễu Kinh Doanh

Hệ thống sẽ mở màn hình với các phễu và deal đã thiết lập như dưới đây:

Nhấn vào dấu (+) của Stage mà bạn muốn thêm Deal màn hình thêm mới Deal sẽ mở như dưới đây:

Ở màn hình thêm mới Deal bạn nhập thông tin Tên của deal và chọn thay đổi giai đoạn (Stage) nếu muốn.

Nhấn Lưu để hoàn tất việc thêm mới 1 Deal.

Trên màn hình danh sách các Deal của từng Phễu bạn có thể sửa  thông tin các Deal đã tạo bằng cách nhấn trực tiếp vào Deal cần sửa.

Tại đây bạn có thể chỉnh sửa thông tin của Deal hoặc chuyển đổi trạng thái của Deal.

Ngoài ra bạn cũng có thể nhấn vào Deal và kéo thả sang Stage khác hoặc chuyển đổi trạng thái.

Kéo di chuyển Deal từ Stage Cắt Ráp sang Stage In hoa văn hoặc thay đổi trạng thái của Deal đang chọn.

 

LƯU  Ý:

Nếu quy trình phễu của bạn có cài đặt quá hạn thì những deal nào bị quá hạn so với quy định thì sẽ hiển thị màu đỏ trên danh sách như màn hình sau: