Tạo phiếu xuất kho từ đơn hàng

Trong bài viết trước,Teamcrop  đã hướng dẫn bạn cách tạo mới đơn hàng trong hệ thống cũng như tạo mới phiếu xuất kho. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách tạo phiếu xuất kho từ đơn hàng có sẵn trên hệ thống.

Để tạo phiếu xuất kho từ đơn hàng có sẵn :

Từ thanh menu Bán hàng ----> Đơn hàng sau đó chọn dấu "+" ở cột Kho trong đơn hàng mà bạn muốn tạo phiếu xuất kho

Cột Kho thể hiện trạng thái xuất kho của đơn hàng ( đã tạo phiếu xuất kho chưa, đã xuất kho hoàn thành chưa,...)

Sau khi nhấn "+"  ở cột Kho, màn hình sẽ hiện lên thông tin như sau :

        Mô tả:

  • Tìm kiếm: Chọn sản phẩm cần xuất kho ( khi đơn hàng đã được tạo thì sản phẩm sẽ được tự động tạo trên phiếu xuất kho)
  • Loại: Thể loại xuất kho ( sỉ, lẻ, xuất trả, điều chuyển kho,...)
  • Kho: Chọn kho để xuất
  • Ghi chú: Ghi chú cho phiếu xuất kho ( nếu cần)
  • Thông tin khác: Thông tin của khách mua hàng
  • Trạng thái: Trạng thái của phiếu xuất kho
Lưu ý

Số lượng hàng trong kho chỉ bị trừ khi phiếu xuất kho ở trạng thái Hoàn thành.

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu & đóng  để hoàn tất quá trình thêm phiếu xuất kho.

Lưu ý

Khi số lượng hàng hóa trên phiếu xuất kho chênh lệch với số lượng hàng hóa trên đơn hàng thì sẽ xuất hiện thông báo ở cột Kho trên đơn hàng.

Cập nhật trạng thái phiếu xuất kho của đơn hàng đã tạo:

Để cập nhật trạng thái phiếu xuất kho của đơn hàng, ta nhấn vào khối vuông đã được tạo ở cột Kho 

Khi đơn hàng bị Hủy thì phiếu xuất kho  đã tạo cho đơn hàng cũng sẽ tự động Hủy theo.