Tạo phiếu thu từ đơn hàng

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách tạo mới đơn hàng trong hệ thống cũng như tạo mới phiếu thu. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách tạo phiếu thu từ đơn hàng có sẵn trên hệ thống.

Để tạo phiếu thu từ đơn hàng có sẵn:

Từ thanh menu Bán hàng ----> Đơn hàng.

Cột PT  thể hiện trạng thái phiếu thu của đơn hàng ( đã tạo phiếu thu hay chưa, đã hoàn thành thu tiền hay chưa,..).

Để tạo phiếu thu từ đơn hàng có sẵn, ta nhấn dấu "+"  ở cột PT của đơn hàng đó.

Sau khi nhấn "+" ở cột Kho, màn hình sẽ hiện lên thông tin như sau:

         Mô tả:

  • Danh mục: Danh mục phiếu thu ( thu bán lẻ, thu bán sỉ,..)
  • Tên phiếu: Tên phiếu thu ứng với đơn hàng
  • Cửa hàng: Cửa hàng nơi xảy ra giao dịch bán hàng
  • Giá trị: Giá trị phiếu thu
  • Phương thức thanh toán: Chọn phương thức thanh toán ( tiền mặt, online banking, credit card,..)
  • Kỳ thanh toán: Chọn kì thanh toán cho phiếu thu (đặt cọc, trả hết,...)
  • Ngày hiệu lực: Ngày lập phiếu thu
  • Ghi chú: Ghi chú cho phiếu thu ( nếu có)
Lưu ý

Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi phiếu thu ở trạng thái Hoàn thành.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu và đóng để hoàn tất quá trình thêm mới phiếu thu.

Lưu ý

Khi giá trị số tiền trên phiếu thu chênh lệch giá trị số tiền của đơn hàng thì sẽ xuất hiện thông báo ở cột PT trên đơn hàng.

Cập nhật trạng thái phiếu thu của đơn hàng đã tạo:

Để cập nhật trạng thái phiếu thu của đơn hàng, ta nhấn vào biểu tượng tiền đã được tạo ở cột PT

 

Khi đơn hàng bị Hủy thì PT được tạo cho đơn hàng cũng sẽ tự động Hủy.