Tạo phiếu nhập kho từ đơn hàng mua

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách xem danh đơn hàng mua PO  và cách tạo mới một đơn hàng mua PO. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn tạo phiếu nhập kho cho đơn hàng mua hàng PO.

Để nhập kho cho đơn hàng mua, từ thanh menu Quản lý kho ----> Mua hàng PO

Hệ thống sẽ mở như màn hình dưới đây:

 

Tìm đơn hàng chưa muốn nhập kho và nhấn vào biểu tượng tạo phiếu nhập kho như hình sau:

Hệ thống sẽ mở Popup thêm mới phiếu nhập kho với thông tin sản phẩm được lấy từ đơn hàng mua PO như dưới đây:

 

 • Trên màn hình này bạn có thể chọn thể loại nhập kho với mục đích gì? (Mặc định là loại Mua hàng).
 • Chọn Kho để nhập hàng
 • Có thể thay đổi trạng thái phiếu sang Hoàn thành nếu như hàng đã về tới kho cần nhập, còn không cứ để trạng thái Mới hoặc Đang xử lý.

 

Lưu ý
 • Một khi đã chọn Loại và Kho nhập và đã tạo phiếu nhập rồi thì không thể sửa lại 2 thông tin này.
 • Trạng thái phiếu nhập chỉ đi một chiều và không quay lại trạng thái trước đó.
 • Chỉ những người được cấp quyền mới có thể thay đổi thông tin trạng thái phiếu nhập kho.
 • Một đơn hàng PO có thể tạo nhiều phiếu nhập kho nếu nhà cung cấp giao hàng nhiều lần cho đơn hàng mua PO.

 

 Sau khi tạo phiếu nhập kho thành công trên danh sách đơn hàng PO sẽ có biểu tượng phiếu nhập kho, màu của biểu tượng tương ứng với từng trạng thái của phiếu nhập.

 • Biểu tượng phiếu màu Xám: Phiếu đang ở trạng thái Mới
 • Biểu tượng phiếu màu Cam: Phiếu đang ở trạng thái Đang xử lý
 • Biểu tượng phiếu màu Xanh: Phiếu đang ở trạng thái Hoàn thành
 • Biểu tượng phiếu màu Đỏ: Phiếu đang ở trạng thái Hủy bỏ

 

Nhấn vào biểu tượng phiếu bạn sẽ xem lại được thông tin phiếu nhập mà bạn đã tạo.

 

Tại màn hình này bạn có thể thay đổi trạng thái  phiếu nhập kho hoặc có thể link sang xem chi tiết phiếu nhập này bên phần quản lý nhập xuất kho.

 

Lưu ý

Khi bạn thấy hệ thống báo biểu tượng dấu chấm than màu cam ngay cạnh phiếu nhập kho là số lượng sản phẩm trong phiếu nhập và trong đơn hàng mua PO đang bị lệch nhau.