Tạo cân bằng kho sau khi kiểm kho

Trong bài trước Teamcrop đã hướng dẫn bạn xem tồn kho của sản phẩm và cách thêm mới phiếu kiểm kho. Trong bài viết này Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách cân bằng phiếu kiểm kho hàng hóa, sản phẩm sau khi đã kiểm.

Phiếu cân bằng kho giúp bạn điều chỉnh kho một cách tối ưu nhất sau khi hoàn tất quá trình kiểm kho. 

Để Cân bằng kho sau khi kiểm kho:

Từ thanh Menu, chọn Quản lý kho, nhấp chuột chọn Kiểm kho

Nhấn nút  Cập nhật phiếu kiểm kho (cây viết) phía bên phải. Màn hình sau sẽ hiển thị:

Nhấn nút Tạo phiếu cân bằng kho phía dưới bên trái để bắt đầu cân bằng kho với số lượng kiểm thực tế để không còn chênh lệch giữa số lượng tồn trong kho và thực tế. Màn hình tạo phiếu cân bằng sẽ hiển thị.

Sau khi nhấn nút Tiếp tục là hoàn tất quá trình cân bằng kho đồng nghĩa với việc một Phiếu Xuất kho được tạo (Nếu số lượng thực tế ít hơn trong tồn kho hệ thống) và Phiếu Nhập kho được tạo (Nếu số lượng thực tế nhiều hơn trong tồn kho hệ thống) với trạng thái phiếu nhập xuất tương ứng vừa chọn ở màn hình trên.

Lưu ý

Tạo cân bằng kho là tạo ra 2 phiếu nhập kho và xuất kho tương ứng với trạng thái vừa chọn.

Chỉ những nhân viên được phân quyền hoàn thành phiếu nhập - xuất kho mới có thể chọn trạng thái Hoàn thành ở màn hình cân bằng kho.