1. Trang chủ
  2. Hỗ trợ
  3. Giới thiệu
  4. Quy trình quản lý bán hàng

Quy trình quản lý bán hàng

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn những thao tác ban đầu với quy trình quản lý nhân sự ngay lần đầu đăng nhập vào hệ thống. Ở bài viết này. Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn tiếp tục với quy trình quản lý bán hàng. 

Việc đầu tiên bạn cần làm đó là tạo cửa hàng trên hệ thống.

Sau đó, bạn cần thêm mới sản phẩm vào hệ thống trước khi có thể thao tác bán hàng trên hệ thống. 

Tiếp theo, bạn cần tạo kho mới, nơi chứa các sản phẩm của bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể cần thiết lập quyền tự động tạo phiếu xuất kho khi bán hàng trên POS.

Trước khi bắt đầu bán hàng, bạn cần phải đảm bảo trong kho mình đã có sản phẩm bằng cách mua hàng vào kho bằng đơn hàng (PO).

Để bắt đầu bán hàng POS, bạn cần phải thiết lập một số cấu hình của POS.

Sau khi đã thực hiện các thao tác trên thì bạn có thể bắt đầu trải nghiệm quy trình bán hàng trên hệ thống được rồi đấy.