Quy đổi điểm tích lũy

Trong bài viết trước, Teamcrop đã hướng dẫn bạn cách thiết lập công thức tính điểm tích lũy. Trong bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn thiết lập cách quy đổi điểm tích lũy cho khách hàng khi mua hàng.

Để thiết lập cách quy đổi điểm tích lũy:

Từ thanh menu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng----> Cấu hình quy đổi điểm tích lũy, màn hình sẽ hiện ra như sau:

Nhập vào ô trống số tiền mà 1 điểm tích lũy có thể quy đổi được.

Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu.

Lưu ý

Quy đổi điểm là cho phép khách hàng thanh toán bằng điểm và việc thanh toán bằng điểm chỉ có thể áp dụng trên màn hình bán hàng POS lúc bán hàng.