Quản lý trạng thái khách hàng

Trong bài viết trước, Teamcrop  đã hướng dẫn các bạn cách quản lý nhóm khách hàng và cách quản lý nguồn khách hàng. Ở bài viết này, Teamcrop sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý trạng thái khách hàng.

1/ Thêm mới trạng thái khách hàng

Từ thanh menumenu Tên công ty -----> Cài đặt và cấu hình ----> Tab Khách hàng----> Trạng thái khách hàng

Nhấn nút  Thêm mới phía trên bên phải để tạo mới trạng thái khách hàng 

Hệ thống sẽ hiện lên màn hình sau:

          Mô tả:

  • Tên: Tên trạng thái khách hàng
  • Mã: Mã trạng thái ( nếu có)
  • Mô tả: Mô tả trạng thái

Nhấn Thêm mới để hoàn tất việc thêm mới trạng thái khách hàng.

2/ Chỉnh sửa thông tin

Để chỉnh sửa thông tin trạng thái khách hàng đã có, trên danh sách quản lý trạng thái khách hàng, nhấn vào biểu tượng Sửa như dưới đây :

Màn hình chỉnh sửa thông tin trạng thái khách hàng sẽ hiện lên:

Sau khi chỉnh sửa các thông tin cần thiết, nhấn Cập nhật để lưu lại thông tin.